„Vše je o know-how“

Postup záchrany

1. Dodání

Pro jakékoliv operace s diskovým polem je zapotřebí jej doručit do naší laboratoře. Můžete využít našeho svozu zdarma, pole osobně přivézt či jakkoliv jinak jej k nám dopravit.

Vždy však dbejte na šetrné zacházení, zejména pak na důkladnou ochranu před nárazy a statickou elektřinou. Pro balení pevných disků postačí např. plastové krabičky od jejich výrobců, obecně pak např. bublinková fólie či molitan, vždy nejlépe v kombinaci s antistatickým sáčkem.

Pro diagnostiku i obnovu dat samotnou nám zpravidla postačí dodání samotných pevných disků. Pro urychlení celého procesu však doporučujeme dodat též původní, případně i cílové médium, na které zachráněná data nakopírujeme (jiné diskové pole, pevný disk, atp.).

2. Diagnostika

Prvním krokem je vždy diagnostika, tzn. revize možností záchrany dat. V tomto kroku určíme bližší příčinu nedostupnosti dat, navrhneme další postup pro co nejefektivnější obnovu dat vč. případného zprovoznění původního systému a odhadneme čas a z něj plynoucí náklady (cenu) zakázky.

3. Analýza

Každé diskové pole je unikátní ve smyslu konfigurace, způsobu jejího uložení a stavu, zejména s ohledem na různé typy a charakteristiky možných závad. Přesná a důkladná analýza představuje nezbytný základ pro jakékoliv další práce s diskovým pole. Při této analýze se určují veškeré technické a logické parametry diskového pole, jeho původní konfigurace, zjišťují se veškeré parametry potřebné pro následnou rekonstrukci diskového pole.

4. Pracovní kopie

Abychom zajistili co možná nejvyšší úspěšnost obnovy dat z diskového pole, provádíme před samotnou záchranou vždy nejprve záložní kopie všech pevných disků.

Vyžaduje-li stav a použitá konfigurace diskového pole nejprve provedení záchrany dat z jednotlivých disků, tedy např. při HW poškození všech disků, putují poškozené pevné disky nejprve do specializované laboratoře, kde se z nich vytvoří tzv. image na disky zdravé.

Tímto krokem zajistíme jednak dostupnost funkční kopie libovolného disku kdykoliv v průběhu záchrany, jednak zálohu původního, nedotčeného obsahu pevných disků pro případ potřeby návratu k původnímu stavu.

5. Rekonstrukce

Jelikož každý výrobce používá (leckdy i v rámci jedné řady) různé, proprietární a tedy i zpravidla nedokumentované metody ukládání a popisu konfigurace diskového pole, je nejen nejefektivnější, ale často i jediným možným postupem při obnově dat vytvořit tzv. virtuální obraz pole. Virtuální obraz pole je vlastně kopie celého pole, resp. jeho jednotek tak, jak, je vidí systém, na jiné médium.

Je-li výsledný obraz nekonzistentní, tzn. došlo-li při havárii též k selhání software (ať už na úrovni aplikace či ovladače), je nutné na získaném obrazu provést ještě opravu souborového systému. Ač tento krok bývá obdobně náročný jako samotná rekonstrukce diskového pole, provádíme jej vždy zdarma.

Výše popsaným způsobem postupem zpřístupníme veškerá data na poli uložená. Jelikož při něm intenzivně využíváme výsledky naší mnohaleté praxe a neustálého zdokonalování a přizpůsobování komplexních matematicko-logických postupů a rutin, je výsledkem téměř stoprocentní úspěšnost, díky níž se na nás s požadavkem na záchranu diskového pole obracejí mnohé specializované společnosti nejen z České republiky, ale i z mnoha zemí celé Evropy.

6. Kopie

V okamžiku, kdy máme k dispozici funkční (konzistentní) virtuální obraz pole, je možné k datům přistupovat a tedy je i kopírovat. Máte-li zájem jen o část dat, je možné u většiny souborových systémů data zkopírovat tzv. „po souborech“, tzn. např. na donesený pevný / flash disk či CD / DVD. Standardně však provádíme tzv. kopii „binární“, tj. přeneseme obraz zrekonstruovaného diskového pole buď na pole původní (pokud to jeho stav umožňuje), nebo na takřka libovolné jiné médium či nové diskové pole. Původní pole můžeme v některých případech též opravit, tj. např. vyměnit nefunkční či poškozené pevné disky za nové.

Naší snahou je, aby od nás zákazník získal kopii dat v takové podobě, aby po opětovném zapnutí původního systému pokud možno vůbec nepoznal, že k havárii došlo. Tzn. bez nutnosti jakékoliv přeinstalace, konfigurace, ladění a z toho plynoucích dalších nákladů.

7. Výdej

Zrekonstruované diskové pole Vám můžeme zaslat zpět (na naše náklady), avšak vzhledem k obvykle velkým rozměrům a citlivosti dat doporučujeme vlastní odběr v sídle naší společnosti.


Úrovně diskových polí RAID

Přidáno: 22.11.2006 - Aktualizujte svoje vědomosti o RAID polích!


Co byste měli vědět:

  • Pracujeme nepřetržitě, 24 hodin denně.
  • Podporujeme všechny typy a varianty RAID
  • Bez omezení rozhraní, velikosti a použitého systému.
  • K obnově dat nepotřebujeme původní řadič.
  • Nepotřebujeme znát původní (operační) systém.
  • Nepotřebujeme informaci o původní konfiguraci pole.
  • Nepožadujeme jakoukoliv finanční zálohu.
  • Platíte jen za obnovená data.